Politikermöte 28 augusti

Vi har bjudit in Haninges ledande politiker från samtliga 9 partier i kommunen för utfrågning och diskussion. Alla partier utom ett har svarat att de kommer ha en person som presenterar partiets miljöpoltik i kommunen och vad de vill planerar för miljöarbete inom kommunen.

Detta är en tradition under valår i föreningen. Här finns möjlighet att ställa frågor till våra förtroendevalda politiker om frågor kring natur och miljö i kommunen. Skogar, byggande, cykelbanor, trafik, naturreservat, vägar är frågor som säkert kommer upp. Natur‐ och miljöintresset i kommunen är stort.

Tid och plats: Kulturhuset i Haninge tisdagen den 28 augusti kl. 18.30.
Upplysningar: Ulf Zetterstedt 0730 445622