Natursnokarna

Årets första Natursnoksträff med temat spår. Det var tredje året som vi hade detta tema och äntligen fick vi snö. Barnen var väldigt aktiva och hittade spår efter hund, hare, skogsmus, bäver, hackspett, ankor och många olika spår från människan.

Läs mer

Skyddsjakt på Haningevargen

Den 6 december fattade Stockholms Länsstyrelse beslut om skyddsjakt på varghonan som rört sig i Haninge sedan sommaren. Grunden till beslutet har varit ett förändrat beteende hos vargen. Idag skickade Naturskyddsföreningen i Haninge in en överklagan till Förvaltningsrätten att skyddsjakten bör upphävas omedelbart. De skador som vargtiken har orsakat är inte så allvarliga att skyddsjakt […]

Läs mer

Slåtter på Sandemars naturreservat   

Naturskyddsföreningen i Haninge har i många år stått för fagning och slåtter på rikskärret i Sandemars naturreservat. Sen några år tillbaks har verksamheten avstannat -brist på folk som ville ställa upp! Nu har  Enheten för naturvård Länsstyrelsen i Stockholms län tagit över skötseln och vill har hjälp av oss i Naturskyddsföreningen i Haninge. Alla är […]

Läs mer