Aktuellt – Nyheter

2019-06-18

Yttrande Västnora/Häringe 5:2

Skanska har ansökt om att startat en bergtäkt på fastigheten Häringe 5:2 här i Haninge kommun. Haninge Naturskyddsförening har lämnat ett yttrande till Stockholms länsstyrelse. Yttrandet går att läsa här.

Yttrande om Häringe 5:2


 

2017-12-07

Skyddsjakt på Haningevargen

Den 6 december fattade Stockholms Länsstyrelse beslut om skyddsjakt på varghonan som rört sig i Haninge sedan sommaren. Grunden till beslutet har varit ett förändrat beteende hos vargen.

Idag skickade Naturskyddsföreningen i Haninge in en överklagan till Förvaltningsrätten att skyddsjakten bör upphävas omedelbart. De skador som vargtiken har orsakat är inte så allvarliga att skyddsjakt bedöms nödvändigt. Risken för skada på människor är mycket liten och det har inte inträffat på flera 100 år. Nu hoppas föreningen på ett snabbt svar från Förvaltningsrätten så att skyddsjakten kan stoppas.

Hela överklagan kan du läsa i bilagan Överklagan av skyddsjakt på Haningevargen Haningevargen


 

Läs vårt  remissvar till översiktsplanen 2030 – Haninge

 Läs vårt remissvar/synpunkter  angående detaljplaneprogram för Arbottna 1:28 på Muskö här


Slåtter på Sandemars naturreservat   

Naturskyddsföreningen i Haninge har i många år stått för fagning och slåtter på rikskärret i Sandemars naturreservat. Sen några år tillbaks har verksamheten
avstannat -brist på folk som ville ställa upp!
Nu har  Enheten för naturvård Länsstyrelsen i Stockholms län tagit över skötseln och vill har hjälp av oss i Naturskyddsföreningen i Haninge. Alla är mycket välkommna att deltar !
Hör av er till vår ordförande Ulf Zetterstedt  ulf.zetterstedt@telia.com om ni är intresserade
Har talat med Sören P som tänker slå i början av augusti. De behöver hjälp av oss anmäl intresse till mig. Han återkommer om exakt datum senare.

Hälsningar Ulf


  Hej!

Jag har tagit över förvaltningen av Sandemars naturreservat. Om jag har förstått det rätt har er förening hjälpt till med slåtter där. Tack för det!
Vi kommer att slå där i år och jag undrar om ni är intresserade av att hjälpa till med slåttern. Vår konsult som kommer hålla i slåttern i Sandemar heter Sören Petterson.  Ni kan nå honom på 070-300 08 44
Vänlig hälsning
Matilda Apelqvist

Ni får gärna höra av er till mig, ni kan nå mig på 010-223 12 19.                                                          


Vi har kommit igång med

Natursnokarna

snok

Du kan se hela programmet under fliken ”program” i menyn