Sundby Ornö

På södra delen av Ornö finns naturreservatet som även sträcker sig över ett stort skärgårdsområde som når långt ut i ytterskärgården.
Området runt Maren på Ornö är ett äldre vackert odlingslandskap med naturbetesmarker.
Stor del av naturreservatet utgörs av barrdominerad skogmark men runt insjön Maren, Varnö och
Ängsholmen, finns lövskogsmoråden. På öarna utanför Ornö finns ett rikt fågelliv.