Utö och Ålö

Utö

 Reservatet omfattar ett stort skärgårdsområde med hela norra Utö samt öarna Mysingsholm, Östra och Västra Runmaren samt några öar öster om Utö. Växtligheten på Utö domineras av barrskogar med ganska gles undervegetation, dock är de nordöstra och västra delarna örtrika. Värdefull flora finns på de stråk av urkalksten som genomlöper berggrunden på öns norra del. Även fågellivet i området är rikt. I reservatet ingår de gruvor som vittnar om den järnmalmsbrytning som förekom här redan under 1100-talet. Här finns också många byggnader bevarade från 1700-talets gruvsamhälle. På Utö finns utbyggd service i gruvbyn med bland annat gästhamn, affär, bageri, värdshus, konferensanläggning och vandrarhem.
 
 
 
   
 

 Ålö

Nåttarö, Ålö och Rånö blev naturreservat 2008. Öarna ligger strax intill varandra sydväst om Utö. Ett viktigt syfte med reservaten är att bevara och utveckla skärgårdsområden av stor betydelse för friluftslivet. Här finns fina sandstränder, goda möjligheter till fritidsfiske, stugbyar, campingplatser, livsmedelsbutiker och restauranger. I de marina miljöerna är syftet att bevara ett opåverkat, sammanhängande och variationsrikt skärgårdsområde, rikt på grunda bottnar som är viktiga för växt- och djurliv. Området mellan Ålö och Utö är en viktig lekplats för gädda och abborre. Reservaten har också ett rikt fågelliv. Det här är bland annat en av de få platser där sillgrisslan häckar i Stockholms län. Ålö-Rånö naturreservat är 2 830 hektar, varav 1 766 hektar hav