Fågelcirkeln

Fågelcirkeln 2022

Under våren kommer återigen en serie fältstudier att genomföras. Läs vidare i vårt medlemsblad som finns här på vår hemsida.

Fågelcirkeln 2016

alhagen-7 ejder min
 Alhagen 12/3 2016  Torö 28/3 2016  Ågesta 17/4 2016

Tävlingsresultat

Grattis till Leffe som gissade närmast på antalet arter som setts eller hörts i hela fågelcirkeln 2016. Den kaxiga gissningen på 100 arter var trots allt i underkant eftersom vi fick ihop 107 arter. Här kommer totallistan i bokstavsordning:
alfågel, björktrast, blåmes, bläsand, bofink, brun kärrhök, brunand, dubbeltrast, duvhök, ejder, enkelbeckasin, entita, fasan, fiskmås, fisktärna, fjällvråk, gluttsnäppa, gravand, grå flugsnappare, grågås, gråhäger, gråsparv, gråtrut, gräsand, grönfink, gröngöling, grönsiska, gulsparv, gärdsmyg, gök, göktyta, havstrut, havsörn, hussvala, härmsångare, kaja, kanadagås, knipa, knölsvan, koltrast, korp, kricka, kråka, kungsfågel, ladusvala, lövsångare, myrsnäppa, myrspov, nötväcka, ormvråk, pilfink, ringduva, rosenfink, rödbena, rödhake, rödstjärt, rödvingetrast, silltrut, silvertärna, skata, skedand, skogsduva, skogssnäppa, skrattmås, skräntärna, skäggdopping, småskrake, snatterand, sothöna, spillkråka, stare, steglits, stenknäck, stenskvätta, stjärtmes, storskarv, storskrake, storspov, strandskata, större hackspett, större strandpipare, svarthakedopping, svarthätta, svartmes, svartvit flugsnappare, svärta, sånglärka, sångsvan, sädesärla, sävsparv, talgoxe, talltita, taltrast, tamduva, tobisgrissla, tofsmes, tofsvipa, tordmule, tornseglare, trana, trädgårdssångare, trädkrypare, törnsångare, vigg, vitkindad gås, ängspiplärka, ärtsångare.

Lite kuriosa är att vi sett följande arter varje gång: blåmes, grågås, gräsand, koltrast.
43 arter sågs bara vid ett enda tillfälle. Så tesen att man måste vara ute mycket för att se mycket, det stämmer.

Så var det det där med priset. Vi skickar över lite fågelsång 😉

Så roligt och oväntat att vinna tävlingen bland alla fågelfantaster!
Vi vill också passa på att tacka för många härliga fågelstunder tillsammans med Er alla. Vilket härligt gäng! Vi återkommer gärna nästa år under Mats kunniga ledning.
Vi önskar Er alla en trevlig sommar och många sköna stunder i våra vackra landskap. Också ett stort TACK till alla fåglar som gratis bjuder in till naturkonserter.
Många hälsningar
Leif & Martha

Tack för en trevlig serie av fågel exkursioner under 2016!

Vill du lära dig artbestämma fåglar?
Så är en kunnig guide bästa sättet, att lära sig urskilja de artkaraktäristiska kännetecknen (utseende, läten o sång) gärna med uteslutnings metoden.
Ulf Andersson

 Tyresta by 3/5 2016  Stegsholm 8/5 2016 Sandemar 24/5 2016