Slåtter på Sandemars naturreservat   

Naturskyddsföreningen i Haninge har i många år stått för fagning och slåtter i Sandemars rikkärr. Det har gjort att mer ljus kommit ner till markvegetationen och att näringsämnen förts bort. Genom detta arbete har antalet orkidéer, majvivor mm ökat. Sedan Sandemars naturreservat bildats så har ansvaret för skötseln tagits över av Länsstyrelsen i Stockholms län, Enheten för naturvård.

 

Majvivor