Haninge – din lokala krets

Välkommen till Haningen kretsen

Några ord från vår ordförande
Välkomna till ett nytt år med Naturskyddsföreningen i Haninge. Här hittar du flera intressanta aktiviteter. Välkomna att delta!
Just nu är klimatfrågorna högaktuella. Klimatmötet i Polen har nyligen avslutats och massiva åtgärder måste omedelbart vidtas för att hindra klimatförändringarna. Användningen av fossila bränslen minskar inte! Konkreta förslag på åtgärder för omställning behövs omdelbart. Vi ställer starka krav på politiker och andra beslutsfattare.
Detta är stora övergripande frågor som många gånger är svåra att sätta sig in i. Vad kan du som enskild individ och medelm i Naturskyddsföreningen göra?
Naturskyddsföreningens stora guide för att leva ett mer hållbart liv visar hur vi alla kan göra små och stora saker för att ta hand om vår planet! 365 tips för en mer hållbar vardag rekommenderas varmt!
Läs även Klimatet och omställningen av professor Staffan Laestadius, ett måste för oss miljövänner!