Haninge – din lokala krets

Haningekretsen 45 år 2015
År 1970 bildades Haninge Naturskyddsförening i Västerhaninge. För 45 år sedan var vi 125 medlemmar. Idag är vi drygt 1600.

 

Några ord från vår ordförande

Välkommen till en ny säsong med Naturskyddsföreningen i Haninge. I detta medlems- och programblad kan Du läsa om alla våra aktiviteter under hela 2017 så spara programmet och pricka för det Du vill vara med på. Du är varmt välkommen till alla våra arrangemang!
Det finns flera nyheter i årets program t.ex ett besök till Angarnsjön och ugglekväll utefter Åvavägen. Spännande! Några godbitar från tidigare är fågelcirkeln med Mats och gökafton vid Stegsholm. Gå in på vår hemsida haninge.naturskyddsforeningen.se för att hålla Dig uppdaterad på nyheter och förändringar.
Vi samarbetar sedan tidigare med ABF i Södertörn vilket fungerar bra inte minst beroende på Mia. Sedan några år har vi också samarbete när det gäller utflykter med Malin på Haninge kommun. En mer eller mindre ny samarbetspartner är Tyrestastiftelsen. Det framgångsrika arbetet med Natursnokarna har utökats med några fina vandringar. Tack till Teckla och Stina! Varje år deltar vi ju också på föreningsdagen vid Nationalparkernas Hus i Tyresta. Besök oss gärna där.
Under hösten 2016 arrangerade vi tillsammans med Fritids-förvaltningen i kommunen och ABF i Södertörn en teaterföre-ställning som handlade om vår alltmer tilltagande oro för miljö, klimat och hälsa. Föreställningens namn är Grismanifestet och skildrar hur vi människor hanterar djur och miljön. Djurens, i det här fallet grisarnas, behandling och villkor på en gård skildras ingående och får oss att reagera och kanske chockeras. En pjäs som engagerar trots stort mänskligt lidande på andra platser i världen just nu då detta skrivs.
Helt nyligen fick vi information om utökning av en slamdepå i kommunen. Vi är oroliga för ett ökat kväve- och fosforutsläpp och kanske också utsläpp av tungmetaller. Om inte kraftiga åtgärder vidtas kan naturen påverkas negativt genom att förorenat lakvatten rinner ut i diken och sedan vidare ut i Östersjön. Detta är en fråga vi kommer att bevaka under 2017 då beslut ska tas.