Aktuellt

Följ oss på Facebook

Nu har vi en helt ny Facebook-sida. Följ oss där!

Sommar med Naturskyddsföreningen i Haninge

I sommar tipsar vi om några aktiviteter. Vissa av dessa har varit publicerade i vårt medlemsblad medan andra är nya aktiviteter.

Rhododendron i Bergianska trädgården, torsdag 13 juni
Vi går igenom parken till italienska terrassen och hoppas att rhododendrondalen är i full blom. Här finns en stor samling av olika sorters Rhododendron och Azaleor så vi kan få en vacker upplevelse. Samling vid informationstavlan vid ingången till Bergianska kl 19.00. Ta gärna med fika. Anmälan/frågor till Lotta Falge lotta_falge@hotmail.com eller 070-887 23 37

Lie-kurs, söndag 30 juni
Kom och lär dig hur man slår med lie från en expert! Jonas Hedlund lär ut hur det går till, baserat på många års erfarenhet av ängsskötsel med hjälp av lien. Till vardags är Jonas naturvägledare vid Tyresö naturskola.
Anmälan till Per Flodby, pflodby@hotmail.com eller 076-138 0723. Antalet deltagare är begränsat, så anmäl ditt intresse i god tid!
Tid och lokal: Kl. 13-16, Tingshusets tomt (baksidan) i Västerhaninge.

Båtutflykt till Sandböte, torsdag 1 augusti
Föreningen Bygdemuseet Ornö Sockenstuga/Ornö museum ordnar en utflykt till fantastiska ön Sandböte, öster om Ornö. Medlemmar i Naturskyddsföreningen i Haninge och Haninge hembygdsgille är inbjudna att delta i denna fina utflykt med förtecknen kulturhistoria och naturvård. På Sandböte får vi veta mer om
Båtbyggarmuseet där och om båtbyggaren och konstnären Johannes Söderman. Vi får kika in i kvinnosakskvinnan och kolonilottrörelsens moder Anna Lindhagens stuga.
Naturskyddsföreningen förvaltar sedan länge Sandböte och eftersom vi kommer dit mitt i slåtterveckan, kommer vi att få se och höra hur man vårdar kulturmiljöer och håller gamla betes- och slåtterängar öppna och levande.
Chartrad båt går från Dalarö Hotellbrygga, via Ornö Kyrka till Sandböte på förmiddagen och åter på eftermiddagen. Utflykten beräknas ta ca 4 – 5 timmar inklusive restid från och till Dalarö. Uppgifter om exakta tider kommer senare.
Utflykten kostar 200:- för föreningsmedlemmar, 300:- för övriga. Plats bokas genom Swish till 123 149 24 46 (Ornö museum), skriv antal personer och ”Sandböte” i meddelandefältet. Begränsat deltagarantal.
Frågor kan ställas till Per Flodby, pflodby@hotmail.com eller 076-138 0723.

Slåtter på Tingshusängen, lördag 10 augusti
Nu är det dags att slå ängen med lie, räfsa och sedan hässja höet! Alla medlemmar är välkomna att hjälpa till med slåttern eller bara komma för att titta och få en trevlig eftermiddag på Tingshusängen i Västerhaninge. Haninge hembygdsgille bjuder på fika. Tag gärna med liar och räfsor, ni som har.
Frågor kan ställas till Per Flodby, pflodby@hotmail.com eller 076-138 0723.
Tid och lokal: Kl. 13-17, Tingshusets tomt (baksidan) i Västerhaninge.

Slåtter i Tyresta by, söndag 18 augusti
Medlemmar i Naturskyddsföreningen i Haninge är inbjudna till slåttergille i Tyresta by. Arrangör är Stiftelsen Tyrestaskogen och slåttern leds av kunnige och erfarne Jonas Hedlund. Liar och räfsor kommer att tillhandahållas, men du får gärna ta med egna grejor om du har och vill!
Frågor kan ställas till Per Flodby, pflodby@hotmail.com eller 076-138 0723.
Tid och lokal: Kl. 10-15, ”Kronängen”, nära parkeringsplatserna och entrén till nationalparken i Tyresta by.

Medlemsblad 2024
Medlemsbladet för 2024 är nu utskickat till medlemmarna. Glädjande är att 3 av fyra medlemmar tar emot det i elektronisk form vilket är bra såväl för miljön som för ekonomin. Till de som vi har mejladresser kommer vi att komplettera med tillkommande aktiviteter och tips om de aktiviteter vi kommer att göra. Om du får medlemsbladet i brevlådan är du välkommen att ändra till e-post genom att meddela medlemsservice eller 08-702 65 77.

TINGSHUSÄNGEN
Det gamla Tingshuset i Västerhaninge ligger mitt emot Ribbyskolan, inte långt från kyrkan, och är hemvist för Haninge Hembygdsgille (”Gillet”). Sedan 2023 sköts en del av Tingshusets tomt som en slåtteräng, vilket är ett samarbete mellan Gillet och oss i Naturskyddsföreningen i Haninge. Skötseln av ängen innebär att området fagas i slutet av april, då visset gräs, döda löv, grenar och annat räfsas bort. Sedan får gräs och örter växa fritt till månadsskiftet juli-augusti, då det är dags för slåtter. Växtligheten slås då för hand med lie eller maskinellt med slåtterbalk och får sedan ligga och torka på marken några dagar för att bli till hö. En fördel med detta är att frön från blommande växter hinner mogna och ramla ned på marken, där de kan gro och växa följande år. Torkningen av höet fortsätter sedan under 2-3 veckor efter att det hässjats eller volmats. Slutligen tas det torkade höet om hand för att bli till djurfoder. Fagning och slåtter gör att växtmaterial och därmed näring varje år tas bort från ängen. Detta gör att gräs inte växer lika frodigt och möjliggör för andra växtarter att klara konkurrensen från gräset. Skötseln gynnar alltså mångfalden av blommande växter och därmed även de insekter som är knutna till dessa. För att ytterligare öka artrikedomen samlar vi även in frön av vilda växter från närliggande ängsmarker och vägrenar för att sedan mylla ned dem i marken på ängen efter slåttern. Vi räknar alltså med att artrikedomen på Tingshusängen ska öka från år till år framöver! Numera finns bara små områden i Sverige som sköts som slåtterängar och vi gör därför en naturvårdsinsats genom detta arbete. Framöver kommer vi att lägga in aktiviteter i kretsens program, bl.a. fagning och slåtter då alla medlemmar är välkomna att delta! Vi har även en ängsgrupp med medlemmar från Gillet och vår krets som arbetar specifikt med Tingshusängen. Är du intresserad av att veta mer och kanske gå med i gruppen, kontakta då Per Flodby via mail: pflodby@hotmail.com
Om du är intresserad av ängar och deras skötsel i allmänhet, så finns det mer att läsa:
Slåtterängen – Så här gör du för att återskapa vår artrikaste miljö: https://www.lansstyrelsen.se/download/18.1dfa69ad1630328ad7c7ec58/1612446923661/aterskapa
-slatterangen.pdf
Naturskyddsföreningen: Ängen – Livsviktig både förr och nu: https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/angen-livsviktig-bade-forr-och-nu/
Naturskyddsföreningens kampanj ”Världens längsta blomsteräng”: https://www.naturskyddsforeningen.se/kampanj/varldens-langsta-blomsterang/

Återvätning av utdikade torvmarker
Forskare är överens, den ökande mängd växthusgaser i atmosfären accelererar den globala uppvärmningen vilket riskerar att få än mer allvarliga konsekvenser på såväl natur som på oss människor. Situationen är akut där det framför allt är utsläppen av mängden koldioxid som behöver minskas. Ett relativt snabbt, billigt och dessutom enkelt sätt att minska utsläppen är genom återvätning av utdikade torvmarker. Dikade torvmarker släpper ut mycket växthusgaser medan genom att återväta dessa kommer de fungera som kolsänkor. Återvätning har även andra fördelar; de renar vatten, skyddar mot torka och även översvämningar samt att de stärker den biologiska mångfalden då våtmarker är en av de mest artrika miljöer. Återvätning utgör med andra ord en enkel och såväl nödvändig som nyttig åtgärd för att möta klimatkrisen.
Vi har bildat en grupp för att driva på att kommunen påbörjar ett arbete med återvätning av utdikade torvmarker. Vårt medborgarförslag ”Återvätning av utdikade torvmarker i Haninge kommun” bereds för närvarande i Stadsbyggnadsnämnden. Vi inväntar besked från kommunen hur de tänker sig arbeta vidare med frågan. Är du intresserad av att veta mera hör gärna av er till styrelsen eller direkt till Susanne.

En skogsgrupp tar form.
Naturskyddsföreningen i Haninge har startat en skogsgrupp som kommer att kartlägga Haninges oskyddade gammelskogar och arbeta för att få dem skyddade. Alla som vill hjälpa till är välkomna att vara med i skogsgruppen. Läs mer om gruppen och dess arbete. Vill du hjälpa till? förkunskaper behövs inte, eller har du frågor så kontakta Klas på klasmagnus@gmail.com eller 073 – 037 20 55.

Vi återskapar en äng tillsammans Haninge hembygdsgille
På tomten till Tingshuset i Västerhaninge skapades på 1990-talet en äng av Haninge Naturskyddsförening tillsammans med Haninge hembygdsgille. Den har till nu fallit i glömska. På initiativ från hembygdsgillet börjar vi nu efter ett antal planeringsmöten att återskapa ängen med start den 22 april. Slåtter kommer att ske den 30 juli med start kl 13. Slåtter görs genom att ängen slås. Ibland låter man det slagna materialet ligga kvar ett tag så att fröer får en chans att ramla ner till marken. Därefter tas materialet och med det en del näring bort för att gynna växter som är konkurrenskraftiga i mager jord. Sedan kan man låta torka det på en volme eller hässja till prima hö. Kom och hjälp till eller var bara med och upplev evenemanget.

Frågor till och svar från politiska partier inför val till kommunfullmäktige 2022
Inför valet i september 2022 skickade styrelsen ett antal frågor till de lokala partierna. De flesta av de politiska partierna har svarat. Svar redovisas i möjligaste mån under respektive fråga, annars under fråga 6. Frågor och svar finner du här.

Nytt naturreservat vid Nybysjön
Under rubriken påverkan kan du läsa om vårt arbete som kan leda fram till att naturreservat bildas på Breviksnäs på Ornö. Ytterligare ett glädjande framsteg på Ornö är att ett närmare 370 hektar stort naturreservat avses att bildas runt Nybysjön på norra delen av ön. Det nya reservatet kommer att ges namnet Norra Skogen.

 

Välkommen åter.