Aktuellt

Återvätning av utdikade torvmarker
Forskare är överens, den ökande mängd växthusgaser i atmosfären accelererar den globala uppvärmningen vilket riskerar att få än mer allvarliga konsekvenser på såväl natur som på oss människor. Situationen är akut där det framför allt är utsläppen av mängden koldioxid som behöver minskas. Ett relativt snabbt, billigt och dessutom enkelt sätt att minska utsläppen är genom återvätning av utdikade torvmarker. Dikade torvmarker släpper ut mycket växthusgaser medan genom att återväta dessa kommer de fungera som kolsänkor. Återvätning har även andra fördelar; de renar vatten, skyddar mot torka och även översvämningar samt att de stärker den biologiska mångfalden då våtmarker är en av de mest artrika miljöer. Återvätning utgör med andra ord en enkel och såväl nödvändig som nyttig åtgärd för att möta klimatkrisen.
Vi har bildat en grupp för att driva på att kommunen påbörjar ett arbete med återvätning av utdikade torvmarker. Vårt medborgarförslag ”Återvätning av utdikade torvmarker i Haninge kommun” bereds för närvarande i Stadsbyggnadsnämnden. Vi inväntar besked från kommunen hur de tänker sig arbeta vidare med frågan. Är du intresserad av att veta mera hör gärna av er till styrelsen eller direkt till Susanne.

En skogsgrupp tar form. Kurs i inventering av skyddsvärd skog 21 maj 2023
Naturskyddsföreningen i Haninge håller på att starta en skogsgrupp som kommer att kartlägga Haninges oskyddade gammelskogar och arbeta för att få dem skyddade. Alla som vill hjälpa till är välkomna att vara med i skogsgruppen. Skogsgruppens första aktivitet är en kurs i inventering av skyddsvärd skog, som arrangeras tillsammans med Naturskyddsföreningens skogsgrupp i Stockholms län.
Kursen kommer att hållas i ett skyddsvärt skogsområde väster om Ramsjön i Vendelsö i Haninge. Vi kommer att gå igenom signalarter och rödlistade arter som kan användas för att bedöma om ett område är skyddsvärt. Några exempel på arter som kursdeltagarna kommer att få lära sig är tallticka, vedticka, större aspticka, mindre märgborre, jättesvampmal, flagellkvastmossa, blåmossa, grön sköldmossa, vedskivlav, missne och vätteros. Vi kommer också att prata om åldersbestämning av träd och andra kriterier som kan används för att avgöra om en skog är skyddsvärd.
Vandringen är ca 3 kilometer och går från busshållplatsen Ramsdalsvägen till busshållplatsen Djurgårdsvägen. Den som reser kollektivt kan ta buss 807 som är framme vid startplatsen 10:09. Den som kommer med bil kan parkera på Ramsdalsvägen och gatorna intill. Observera att kursen inte avslutas på samma plats som den startar. Från avslutningsplatsen går det att åka tillbaka till startplatsen med buss 807 som avgår 15:07 och är framme 15:23.
Delar av vandringen går genom blöta områden, så stövlar eller kängor är lämpligt. Ta med lunch. Kursen
är gratis, men antalet platser är begränsat, så därför behöver du anmäla dig i förväg. Anmälan och frågor: klasmagnus@gmail.com eller 073 – 037 20 55.

Vi återskapar en äng tillsammans Haninge hembygdsgille
På tomten till Tingshuset i Västerhaninge skapades på 1990-talet en äng av Haninge Naturskyddsförening tillsammans med Haninge hembygdsgille. Den har till nu fallit i glömska. På initiativ från hembygdsgillet börjar vi nu efter ett antal planeringsmöten att återskapa ängen med start den 22 april. Slåtter kommer att ske den 30 juli med start kl 13. Slåtter görs genom att ängen slås. Ibland låter man det slagna materialet ligga kvar ett tag så att fröer får en chans att ramla ner till marken. Därefter tas materialet och med det en del näring bort för att gynna växter som är konkurrenskraftiga i mager jord. Sedan kan man låta torka det på en volme eller hässja till prima hö. Kom och hjälp till eller var bara med och upplev evenemanget.

Årsmöte 2023
Årsmöte ägde rum den 16 mars. Före mötet erbjöds fika för de medlemmar som närvarade. Efter mötet berättade kommunens miljö- och klimatstrateg, Petronella Troselius, vad som händer inom hennes sakområde i kommunen. Handlingar till årsmötet finns under rubriken Om oss / Protokoll och handlingar.

Frågor till och svar från politiska partier inför val till kommunfullmäktige 2022
Inför valet i september 2022 skickade styrelsen ett antal frågor till de lokala partierna. De flesta av de politiska partierna har svarat. Svar redovisas i möjligaste mån under respektive fråga, annars under fråga 6. Frågor och svar finner du här.

Nytt naturreservat vid Nybysjön
Under rubriken påverkan kan du läsa om vårt arbete som kan leda fram till att naturreservat bildas på Breviksnäs på Ornö. Ytterligare ett glädjande framsteg på Ornö är att ett närmare 370 hektar stort naturreservat avses att bildas runt Nybysjön på norra delen av ön. Det nya reservatet kommer att ges namnet Norra Skogen.

Klimatnätverkets upprop
Naturskyddsföreningen i Haninge har beslutat att ställa sig bakom Klimatnätverkets upprop.

Sociala medier
Vi i styrelsen har uppdaterat hemsidan, men har en del kvar att göra med den. Vi har äntligen kunnat göra inlägg på vår Facebook-sida igen efter att ha varit blockerade i ca 3 år. Följ oss där. För att förbättra vår kommunikation så har vi startat upp ett instagram-konto. Följ oss där.

Medlemsblad 2023
Vårt senaste medlemsblad är klart och är skickat ungefär 2 av 3 har meddelat en mejladress till medlemsregistret och får utskicket digitalt medan övriga får en pappersvariant. Några som har en mejladress angiven har inte fått utskicket. Det beror antingen på att mejladressen inte finns (kanske någon som bytt adress och glömt att meddela eller att den blivit felregistrerad från början) eller att det diskutrymme som tilldelats mejlkontot redan är fyllt. Några har vi lyckats skicka SMS till för att meddela detta medan för fem andra som har telia.com adresser angivna så kan vi inte spåra vem som mejlet var avsett till. Så om du inte fått medlemsbladet så kan du kontakta medlemsregistret för att reda ut vad som behöver göras. Du kan i vart fall klicka på bilden nedan för att läsa medlemsbladet.


 

Välkommen åter.