Aktuellt

Frågor till och svar från politiska partier inför val till kommunfullmäktige 2022
Inför valet i september 2022 skickade styrelsen ett antal frågor till de lokala partierna. För närvarande har fem partier svarat. Svar redovisas i möjligaste mån under respektive fråga, annars under fråga 6. Frågor och svar finner du här.

Nytt naturreservat vid Nybysjön
Under rubriken påverkan kan du läsa om vårt arbete som kan leda fram till att naturreservat bildas på Breviksnäs på Ornö. Ytterligare ett glädjande framsteg på Ornö är att ett närmare 370 hektar stort naturreservat avses att bildas runt Nybysjön på norra delen av ön. Det nya reservatet kommer att ges namnet Norra Skogen.

Klimatnätverkets upprop
Naturskyddsföreningen i Haninge har beslutat att ställa sig bakom Klimatnätverkets upprop.

Årsmöte 2022
Årsmöte ägde rum den 17 mars. Handlingar till årsmötet finner du under rubriken Om oss / Protokoll och handlingar.

Verksamhet 2021
Efter årsmötet för Naturskyddsföreningen i Haninge den 2 september 2021 har Haningekretsen en ny styrelse där majoriteten av ledamöterna är nyinvalda. Den nya styrelsen har till exempel arbetat med att påverka tvärförbindelse Södertörn och med skogsfrågor företrädesvis på Ornö där skogsavverkningsanmälningar inkommit för områden som bland annat har skyddsvärda växter. Läs mer om hur vi försöker påverka genom att klicka på Påverkan i menyn ovan.

Sociala medier
Vi i styrelsen har också uppdaterat hemsidan, men har en del kvar att göra med den. Vår Facebooksida har blivit ett gissel då den spärras av Facebook. Riksföreningen ska undersöka hur vi och många andra kretsar ska kunna få igång våra Facebooksidor igen.

Medlemsblad 2022
Vårt senaste medlemsblad är nu distribuerat och finns även att läsa här. Klicka på bilden för att läsa medlemsbladet.


 

Välkommen åter.