Styrelsen

telefonlur

Kontakt till styrelsen
mail: haninge@naturskyddsforeningen.se

Ordförande

Sekreterare 
Per Flodby

Kassör
Mats Tapper

Övriga ledamöter
Thorbjörn Schwebs
Beatrice Sandliden
Irene del Pozo
Klas Magnusson
Susanne Andersson
Marlene Larsson Schell

Niklas Selamis – vald av årsmötet men har inte tillträtt

Suppleant

Revisorer
Ulf Andersson, mail: uffes.fonsterhantverk@gmail.com
Maria Fägersten, mail: maria.fagersten@hotmail.com
Lotta Falge (rev.suppleant)

Valberedningen
Ulf Zetterstedt, mail: zetterstedtulf@gmail.com
Mia Bergbacken, mail: mia.bergbacken@gmail.com
Lotta Skärlund, mail: lotta.skarlund@kius.se