Vår målsättning

Vår målsättning är att:

 • bevara och bevaka de naturresurser som ännu finns kvar i Haninge
 • påverka våra politiker i naturvårdsärenden
 • informera våra medlemmar och allmänheten i naturvård
 • stimmulera – väcka intresse – för studier i miljövård och om naturen
 • motverka att växt- och djurarter utrotas
 • stimmulera till återvinning av resurser
 • arbeta för effektivare rening av aller typer av utsläpp

Vi gör bl a följande:

 • vi  lär dig hitta till naturområden i och utanför kommunen
 • vi ordnar längre utflykter
 • vi påverkar genom Handla miljövänligt
 • vi ordnar studiecirklar
 • vi bevakar och söker påverka kommunens markanvändning och byggplaner
 • vi arrangerar föredrag, debatter och innekvällar med gemenskap