Om oss

Välkomen till Haningekretsen (HNF)

Haningekretsen bildades 1970 i Västerhaninge. Då var det 125 medlemmar och idag är vi runt 1600 medlemmar som stöttar miljöarbetet som Naturskyddsföreningen arbetar med. Varje år skapar vi ett program som vi hoppas ska passa våra medlemmar och att de är aktiva i vår krets. Programmet skickas ut till alla kretsens medlemmar i början av det nya året. Som medlem får man tidsskriften ”Natur” 6 gånger per år. 

Naturskyddsföreningen är en politisk obunden ideel förening som skapats av människor med intresse och engagemang för natur och miljö. Känslan för naturen och insikten att det mänskliga samhället måste anpassas efter naturens förutsättningar är drivkraften i föreningens arbete. Verksamheten bygger även på övertygelsen att det faktiskt går att skapa en långsiktigt hållbar relation mellan människan och naturen.

 

Några ord från vår ordförande
Välkomna till ett nytt år med Naturskyddsföreningen i Haninge. I detta medlemsblad finns flera aktiviteter och utflykter, både nya och gamla som du är välkommen att delta i. Under flera år har Christina Hansson haft ansvaret för att detta medlems‐ blad/programblad producerats. Det är mycket arbete att få ihop denna skrift. Tack Christina för ett fint arbete! Nu tar Beatrice Sandliden över denna uppgift. Lycka till! När detta skrivs är jakten på vår varg i kommunen igång. Föreningen har överklagat Förvaltningsrättens beslut. Sista ordet är inte sagt. I år är det val. Vi anordnar en politikerutfrågning den 28 augusti i Kulturhuset i Haninge. Sannolikt kommer byggandet i kommunen upp liksom skogsfrågorna. Vi följer och bevakar utvecklingen i Hemfosa och försöker skydda skogen där och på andra platser. Välkomna till våra aktiviteter!