Om oss

Välkommen till Haningekretsen (HNF)

Haningekretsen bildades 1970 i Västerhaninge. Då var det 125 medlemmar och idag är vi runt 1400 medlemmar som stöttar miljöarbetet som Naturskyddsföreningen arbetar med. Varje år skapar vi ett program som vi hoppas ska passa våra medlemmar och att de är aktiva i vår krets. Programmet skickas ut till alla kretsens medlemmar i början av det nya året. Som medlem får man tidskriften ”Sveriges Natur” 6 gånger per år. 

Naturskyddsföreningen är en politisk obunden ideell förening som skapats av människor med intresse och engagemang för natur och miljö. Känslan för naturen och insikten att det mänskliga samhället måste anpassas efter naturens förutsättningar är drivkraften i föreningens arbete. Verksamheten bygger även på övertygelsen att det faktiskt går att skapa en långsiktigt hållbar relation mellan människan och naturen.