Om oss

Svenska Naturskyddsföreningen är en politiskt obunden ideell förening. Genom ”riks” får vi tidskriften ‘ Natur’ 6 gånger om året och mot en tilläggsavgift,årsboken på ett aktuellt tema. Från Haningekretsen, som ibland förkortas HNF, får medlemmarna ett medlemsblad (program)en gång per år.(fr.o.m. 2013)

Haninge     Haningekretsen 45 år 2015

År 1970 bildades Haninge Naturskyddsförening i Västerhaninge. För 45 år sedan var vi 125 medlemmar. Idag är vi drygt 1600.

Naturskyddsföreningen är en förening av människor med intresse och engagemang för natur och miljö. Känslan för naturen och insikten att det mänskliga samhället måste anpassas efter naturens förutsättningar är drivkraften i föreningens arbete. Verksamheten bygger även på övertygelsen att det faktiskt går att skapa en långsiktigt hållbar relation mellan människan och naturen.

Vår målsättning är att:

 • bevara och bevaka de naturresurser som ännu finns kvar i Haninge
 • påverka våra politiker i naturvårdsärenden
 • informera våra medlemmar och allmänheten i naturvård
 • stimmulera – väcka intresse – för studier i miljövård och om naturen
 • motverka att växt- och djurarter utrotas
 • stimmulera till återvinning av resurser
 • arbeta för effektivare rening av aller typer av utsläpp

Vi gör bl a följande:

 • vi  lär dig hitta till naturområden i och utanför kommunen
 • vi ordnar längre utflykter
 • vi påverkar genom Handla miljövänligt
 • vi ordnar studiecirklar
 • vi bevakar och söker påverka kommunens markanvändning och byggplaner
 • vi arrangerar föredrag, debatter och innekvällar med gemenskap

säl