Fågelcirkeln, Ågesta

Idag följde åtta tuffa fågelskådare med till Ågesta. Solen bröt igenom morgondiset när vi parkerade våra bilar. Dessvärre infann sig förmiddagsregnet efter en stund så att turen fick avbrytas i förtid. Artlistan från turen blev ändå inte så illa:
Skäggdopping, storskarv, sångsvan, grågås, kanadagås, gräsand, snatterand, skedand, kricka, vigg, brunand, knipa, storskrake, brun kärrhök, duvhök, sothöna, enkelbeckasin, tofsvipa, storspov, skrattmås, fiskmås, gråtrut, tärna (obestämd fisk- eller silver-), tamduva, ängspiplärka, sädesärla, rödhake, stenskvätta, koltrast, talrast, dubbeltrast, björktrast, talgoxe, blåmes, skata, kråka, stare, pilfink, bofink. Summa 39.

 _MG_2504-2  _MG_2502-2  _MG_2500-2
 _MG_2499-2  _MG_2496-2

Till Fågelcirkeln