Fågelcirkeln Tyresta

Det blev en fantastisk kväll vid viltvattnet i Tyresta by. En försmak av sommaren
svarthakedopping, grågås, kanadagås, gräsand, kricka, knipa, trana, enkelbeckasin, skogssnäppa, silltrut, gråtrut, fiskmås, gröngöling, större hackspett, göktyta, skogsduva, ringduva, sädesärla, hussvala, stenskvätta, rödhake, rödstjärt, koltrast, björktrast, taltrast, lövsångare, kungsfågel, gärdsmyg, talgoxe, blåmes, svartmes, skata, korp, stare, gråsparv, grönfink, bofink, gulsparv. 38 arter

Till Fågelcirkeln