Fågelcirkeln vid Alhagen

Det blev en råkall morgon, med inledningsvis mycket dimma. Rimfrosten var vacker. Så småningom lättade det något.
Vi började vid Östnora-svackan. Efter en stund kunde vi skönja någon tofsvipa. Därefter fortsatte vi till Alhagen. Vi gick en sväng runt de övre dammarna. På hemvägen stannade vi för att se tre vråkar och en havsörn. I undertecknads bil sågs ytterligare sju vråkar under hemfärden. Minst två var fjällvråkar.
Preliminär artlista: Sångsvan, knölsvan, grågås, gräsand, kricka, knipa, havsörn, ormvråk, fjällvråk, trana, tofsvipa, spillkråka, gröngöling, större hackspett, koltrast, entita, blåmes, talgoxe, svartmes, stjärtmes, nötväcka, trädkrypare, korp, kråka, kaja, skata, grönfink, gulsparv. Summa 28 olika arter.

Alhagen med HNF fågelcirkel  alhagen-2  alhagen-6
 alhagen-4 Årets första Tranor alhagen-3

Till Fågelcirkeln