Fågelcirkeln vid Sandemar

Åres avslutning blev en kväll den 24 maj vid Sandemar – denna pärla vid vägen mot Dalarö. Häggen blommade och doftade underbart. Majvivor stod rosa vid fågeltornet. Nu har så gott som alla fåglar anlänt och fortfarande flyttar en del nordliga arter förbi.

Här kommer artlistan från Sandemar den 24 maj:
Storskarv, gråhäger, sångsvan, knölsvan, grågås, kanadagås, vitkindad gås, gräsand, vigg, ejder, storskrake, havsörn, ormvråk, strandskata, större strandpipare, tofsvipa, myrsnäppa, rödbena, gluttsnäppa, skogssnäppa, enkelbeckasin, fiskmås, havstrut, fisktärna, silvertärna, skräntärna, ringduva, skogsduva, tornseglare, gröngöling, större hackspett, sånglärka, ladusvala, ängspiplärka, sädesärla, gärdsmyg, taltrast, rödvingetrast, koltrast, björktrast, härmsångare, trädgårdssångare, törnsångare, svarthätta, lövsångare, grå flugsnappare, blåmes, stare, kaja, bofink, stenknäck, grönsiska, steglits, rosenfink, gulsparv, sävsparv. Totalt 56 arter.

Till Fågelcirkeln