Fagelcirkeln_Stegsholm

Den 8 maj var det en fågelutflykt till Stegsholm.  Vi gjorde en vandring i hag- och strandängsmiljö. Fika på en klippa vid strandkanten. Göken ropade och visade sig från toppen av ett ännu olövade träd. Naturen visade sig från sin vackraste sida.
Artlistan från träffen vid Stegsholm:
Storskarv, gråhäger, knölsvan, grågås, gräsand, knipa, ejder, storskrake, havsörn , ormvråk, brun kärrhök, fasan, trana, fiskmås, silltrut, fisktärna, silvertärna, skogsduva, ringduva, tamduva, gök, göktyta, större hackspett, ängspiplärka, rödhake, rödstjärt, stenskvätta, taltrast, koltrast, ärtsångare, lövsångare, svartvit flugsnappare, talgoxe, blåmes, stare, kråka, kaja, skata, gråsparv, pilfink, bofink, gulsparv, sävsparv. 44 arter.

Till Fågelcirkeln