Notiser

Ny översiktsplan för Haninge

Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en översiktsplan som visar hur kommunens mark och vattenområden ska användas framöver. För närvarande arbetar Haninge fram en ny översiktsplan, som ska gälla fram till 2030 och med utblick mot 2050. Under våren 2015 kommer planförslaget att ställas ut, passa på och tyck till om markanvändningen i kommunen! Läs mer på www.haninge.se. Thorbjörn Schwebs