Hammersta

Hammersta har liksom Häringe ett stort bestånd av ädellövskog och en intressant lundflora. Åkrar, blandskog, hällmarker, vassvikar och närheten till vattnet gör landskapet omväxlande. Småvägarna i reservatet lockar till promenader och cykelutflykter. Hammersta borg, hammerstaån med laxtrappa och Frugrottan är några av de spännande målen att besöka. Reservatet ligger lätt åtkommlig intill gamla riksvägen mellan Stockholm och Nynäshamn, perkeringsplatser finns. Eller så tar man buss 847 från Västerhaninge.

(foto: Ingeborg May)

Klicka på bilderna för att se dem större!

Hammersta karta

Hammersta karta

Säteri

Ek

Ek

Blåeld

Blåeld

Blåeld

Blåeld

gammal ek

gammal ek

Frubergsgrottan

Frubergsgrottan

Frubergsgrottan

Frubergsgrottan

Runsten

Runsten

Laxtrappan

Laxtrappan

Laxtrappan

Laxtrappan

Hammersta borg

Hammersta borg

Hammersta borg

Hammersta borg

Hammersta borg

Hammersta borg

Paus vid Alsnäset

Paus vid Alsnäset