Kolartorp

Kolartorp ligger cirka 1,6 km nordväst om Haninge centrum. Reservatet är förhållandevis litet, 1,8 hektar (ungefär två fotbollsplaner) och består till största delen av kuperad hällmark.
– Det mest intressanta med området är de många jättegrytor som finns där. Troligen är det minst ett femtiotal men vi vet inte exakt eftersom många är övervuxna av vegetation, säger Elin Norkvist.
Jättegrytor är skålformade fördjupningar i berggrunden som tros ha uppkommit då smältvatten från inlandsisen forsade fram längs glaciärens botten för cirka tio tusen år sedan.
– Grytorna är mycket jämt och vackert utsvarvade och i några har vi hittat så kallade löpstenar kvar, säger Elin Norkvist.
Den största jättegrytan som är synlig i dag mäter 1,75 meter i diameter och är cirka två meter djup. Flera av de övriga grytorna har en diameter och ett djup som överstiger en meter. Det finns dock uppgifter i gamla dokument och beskrivningar av området som nämner betydligt större grytor.
– Enligt en berggrunds- och jordartskarta från 1863 ska det i området finnas en gryta med ett djup på över fyra meter, vilket i så fall skulle vara Stockholmstraktens största – och en av de största i hela landet. Men den har vi inte hittat ännu så den är antingen fylld av jord och överväxt eller så ligger den utanför reservatet, säger Elin Norkvist.
Platsen för jättegrytorna ligger på en höjd, cirka 70 meter över havet och utsikten är på flera ställen mycket fin.
I dagsläget nås reservatet enklast från Hermanstorpsvägen, men tillgängligheten är begränsad eftersom det endast finns naturligt upptrampade stigar och inga vägar eller gångvägar.
I området är det nu för allmänheten förbjudet att:
• gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord och sten, samt gräva upp växter.
• fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
• elda och tälta.

Foto: Sivert C. och Christina H.

Kolartorp Jättegrytor 1a Jättegrytor 5a
Jättegrytor 008 Jättegrytor2a