Nåttarö

Nåttarö, Ålö och Rånö blev naturreservat 2008. Öarna ligger strax intill varandra sydväst om Utö.
Ett viktigt syfte med reservaten är att bevara och utveckla skärgårdsområden av stor betydelse för friluftslivet. Här finns fina sandstränder, goda möjligheter till fritidsfiske, stugbyar, campingplatser, livsmedelsbutiker och restauranger.
I de marina miljöerna är syftet att bevara ett opåverkat, sammanhängande och variationsrikt skärgårdsområde, rikt på grunda bottnar som är viktiga för växt- och djurliv. I blåtångsbältena och ålgräsängarna runt Nåttarö trivs bland annat kräftdjur, snäckor och fiskar. Reservaten har också ett rikt fågelliv. Det här är bland annat en av de få platser där sillgrisslan häckar i Stockholms län.
Nåttarö naturreservat är 6 568 hektar stort varav 5 958 utgörs av hav.
(Foto: Lilian, Sivert, Ingeborg, Ulf A.)

Nåttarö  _MG_2722 _MG_2726

_MG_2728  _MG_2729  IMG_1792_redigerad-1

Rödgul trumpetsvamp  IMG_1824_redigerad-1 IMG_1828_redigerad-1

IMG_1817_redigerad-1  _MG_2757  _MG_2774