Sandemar

Sandemars naturreservat ligger strax väster om Dalarö. Sandemarsområdet i Stockholms inre skärgård utgör ett av länets främsta herrgårdslandskap. Området hyser en mångfald av odlingslandskapets naturtyper, däribland vidsträckta havsstrandängar och andra naturbetesmarker. Sandemars rikkärr hör till landets främsta, och har en mycket skyddsvärd flora och fauna. Strandängarna och de grunda vattenområdena i området är kända för sin betydelse för fågellivet. Svärdsnäsviken har höga värden som grund, trösklad havsvik. Sandemarsområdet är välbesökt av det rörliga friluftslivet.

(foto: Ingeborg May, Lilian Lundin)

Sandemar _MG_7112 _MG_1361
DSC00044 _MG_7087 _MG_7094
vår kungsängslilja _MG_7084

Desmeknopp

Desmeknopp

Kungsängslilja

Kungsängslilja

 

Majviva

Majviva

 

adam&eva DSC00037 _MG_7104
  IMG_8639r _MG_7125 _MG_6328

Vinter

Vinter

vinter 2 på våren