Skutan

Haninge kommuns del i EU-projektet Tätortsnära skog består av ett rekreationsområde vid Skutans gård. Haninge har sedan år 2001 varit delaktig i projektet. Syftet har bland annat varit att öka Skutanområdets användning för rekreation och locka nya grupper av människor till Skutan.
Vid Skutan finns en vacker, naturligt upptrampad naturstig som är cirka 2,3 km lång. Stigen är skyltad och innehåller 14 olika stationer med intressant information om djurliv, skogs- och viltvård. Dessutom finns ett fågeltorn, grillplats, vindskydd och utsiktsplatser.
Områdets parkering, vägen till fågeltornet och själva tornet är anpassat till funktionshindrade.
Målsättningen med projektet är att fler människor ska vistas i skogen. Skogen ger positiva effekter på vår hälsa genom att vi får motion, blir avstressade och genom att vi andas ren luft.
Infarten till Skutans gård ligger söder om Brandbergen, utefter gamla Dalarövägen. Kollektivt åker man buss 839 och stiger av på hållplatsen Svartbäcksvägen.

Skutankarta Naturstig KanadagŒs i sitt reda vid Skutan, april
Fågeltornet utflykt med lilian  Plats för fika
  Fågeltornet  Vy över hästgården från fågeltornet  Plats för fika
 _MG_2490_min  _MG_2491_min  IMG_5935_min
(foto: Mats Tapper, Lilian Lundin,
Ingeborg May, Sivert Carlsson)