Tornberget

Låt dig omslutas av skogens ljud och fångas av vildmarkskänsla och stillhet. Tornbergets naturreservat är en del av ett större sammanhängande skogsområde, Hanveden som sträcker sig vidare in i både Huddinge och Botkyrka kommuner. Landskapet är kuperat och själva Tornberget med sina 111 m ö h är den högsta punkten i hela Stockholms län. Tornbergets naturreservat ansluter i nordost till Paradisets naturreservat i Huddinge kommun. Den östra delen av reservatet och vidare in i Paradiset är av EU utpekat som Natura 2000- område. Mellan fuktiga mossar och myllrande myrmarker resersig den urskogslika hällmarkstallskogen. Den har stått här länge; många av träden är flera hundra år gamlaoch en betydande del av skogen är helt opåverkad av modernt skogsbruk.
Många växt- och djurarter är helt beroende av gammal skog för att överleva. Arealen gammelskog, skog som är äldre än 130 år, har under 1900-talet och fram till i dag, minskat kraftigt. I Tornbergets naturreservat finns flera arter av exempelvis svampar, mossor och lavar som bara trivs i skogar som är riktigt gamla. Några exempel är vedsäcksmossa, vedtrappmossa, brandticka och tallticka.
Hitta hit: Det finns flera entréer till naturreservatet. Vid Slåboda finns en parkeringsplats som nåsgenom att ta väg 257 från Tungelsta mot Södertälje. Sväng höger efter ca 4 km vid skylt Naturreservat. Sväng höger igen efter ca 500 meter och kör ca400 meter till parkeringsplatsen. Här finns också en eldplats med bord och bänkar. Parkeringsplats finns även vid Tornberga varifrån det går en stig till naturreservatet. Naturreservatet kan också nås norr ifrån genom att vandra från Paradisets naturreservat.

(foto: Ingeborg May, Sivert Carlsson)

väg till Tornberget från Paradiset

väg till Tornberget från Paradiset

Tornberget

Väg till Tornberget söderifrån

IMG_0723

Invigning av reservatet 11/9 2010

Invigning av reservatet 11/9 2010

_MG_0017 invig 2010
_MG_9976 _MG_9968 _MG_9961
_MG_9974 _MG_9979 _MG_9982

på toppen

på toppen

Tornbergssjön

Tornbergssjön

Tornbergssjön
_MG_0005

Fika vid gamla tornet

Fika vid gamla tornet

Table Cell