Tyresta by

Tyresttyresta-mina by har haft en bofast befolkning åtminstone sedan 1300-talet då byn nämns i skrift för första gången. Under 1800-talet fick byn sin nuvarande struktur. Idag har byn återskapats från denna tid och gärdsgårdar har satts upp igen för att påminna om äldre dagars utseende.
I Tyresta by finns raststuga och servering samt Nationalparkernas hus med information om Tyresta och Sveriges alla nationalparker. Här finns också utomhusinformation om nationalparken. Strax bortom byn startar urskogsslingan, en två och en halv kilometer lång självinstruerande naturstig. Besök också det nyskapade viltvattnet och groddammen.
(texten från Länsstyrelsens & Tyresstas hemsida) (Foto, Ingeborg May, Lilian Lundin & Sivert Carlson)

Naturum Nationalparkernas hus presenterar alla Sveriges nationalparker

Tyresta by och stall

Jansson gården

Bild från groddammen vid byn

Fågeltornet vid viltvattnet nära byn

Viltvattnet