Tyresta

Tyresta Nationalpark och Naturreservat.

mossa_2_minBara ett par mil från Stockholms centrum ligger ett av södra och mellersta Sveriges finaste urskogsområden – Tyresta!
Tyresta är södra Sveriges största orörda skogsområden med sjöar, myrar och urskogar. En stor del av skogen är 120–350 år gammal, de äldsta tallarna är omkring 400 år. Vid kusten, Stavholmen  finns fina betade hagar med strandängar och ekhagmarker. Nationalparken omges nästan helt av Tyresta naturreservat.
Vildmarksområde liger i Haninge och Tyresö kommuner.
Tyresta naturreservat nås genom entréerna till nationalparken, bl.a. vid Tyresta by, från Tyresö i norr samt från Åva i sydöst. Vid Tyresta by finns bl.a. naturum Nationalparkernas hus samt servering. Syftet med reservatet är att bevara områdets skogar, våtmarker och vattendrag i väsentligen orört tillstånd, att bibehålla och vårda kulturmarker samt att främja allmänhetens friluftsliv.
Syftet är även att reservatet skall fungera som en skyddszon för den angränsande nationalparken och för Åvaåns vattensystem.

Tjäder. En av de 90 arter som häckar i Tyrstaskogen

En skygg fågel

Brandområdet med Stensjön i bakgrunden

Vilken mossa