Fågelkurs med 7 träffar under våren!

Snart drar årets fågelkurs igång som är öppen för medlemmar i Naturskyddsföreningen. Totalt sju träffar är inplanerade, mot normalt fem. Vi startar redan den 7 mars i Tyresö för att fortsätta den 11 april i Tyresta, den 18 april i Handen, den 24 april i Balingsta, den 2 maj vid Angarnssjöängen, den 8 maj vid […]

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Naturskyddsföreningen i Haninge

Årsmöte för 2019 i Haninge Naturskyddsförening som blivit uppskjutet p.g.a. Covid-19 äger rum onsdagen den 20 januari 2021 Kl. 19.00. Här kan du läsa verksamhetsberättelsen, revisionsberättelsen och bokslut för 2019. Mötet kommer att ske digitalt. Endast stadgeenliga ärenden och formella frågor kommer att tas upp. Övriga sakfrågor kommer att behandlas på ordinarie årsmöte 2021! Kallelse […]

Läs mer

Skyddsjakt på Haningevargen

Den 6 december fattade Stockholms Länsstyrelse beslut om skyddsjakt på varghonan som rört sig i Haninge sedan sommaren. Grunden till beslutet har varit ett förändrat beteende hos vargen. Idag skickade Naturskyddsföreningen i Haninge in en överklagan till Förvaltningsrätten att skyddsjakten bör upphävas omedelbart. De skador som vargtiken har orsakat är inte så allvarliga att skyddsjakt […]

Läs mer

Slåtter på Sandemars naturreservat   

Naturskyddsföreningen i Haninge har i många år stått för fagning och slåtter i Sandemars rikkärr. Det har gjort att mer ljus kommit ner till markvegetationen och att näringsämnen förts bort. Genom detta arbete har antalet orkidéer, majvivor mm ökat. Sedan Sandemars naturreservat bildats så har ansvaret för skötseln tagits över av Länsstyrelsen i Stockholms län, […]

Läs mer