Skyddsjakt på Haningevargen

Den 6 december fattade Stockholms Länsstyrelse beslut om skyddsjakt på varghonan som rört sig i Haninge sedan sommaren. Grunden till beslutet har varit ett förändrat beteende hos vargen.

Idag skickade Naturskyddsföreningen i Haninge in en överklagan till Förvaltningsrätten att skyddsjakten bör upphävas omedelbart. De skador som vargtiken har orsakat är inte så allvarliga att skyddsjakt bedöms nödvändigt. Risken för skada på människor är mycket liten och det har inte inträffat på flera 100 år. Nu hoppas föreningen på ett snabbt svar från Förvaltningsrätten så att skyddsjakten kan stoppas.

Hela överklagan kan du läsa i bilagan Överklagan av skyddsjakt på Haningevargen Haningevargen