Haninge – din lokala krets

Välkommen till Haningen kretsen

Några ord från vår ordförande
Välkomna till ett nytt år med Naturskyddsföreningen i Haninge. I detta medlemsblad finns flera aktiviteter och utflykter, både nya och gamla som du är välkommen att delta i. Under flera år har Christina Hansson haft ansvaret för att detta medlems‐ blad/programblad producerats. Det är mycket arbete att få ihop denna skrift. Tack Christina för ett fint arbete! Nu tar Beatrice Sandliden över denna uppgift. Lycka till! När detta skrivs är jakten på vår varg i kommunen igång. Föreningen har överklagat Förvaltningsrättens beslut. Sista ordet är inte sagt. I år är det val. Vi anordnar en politikerutfrågning den 28 augusti i Kulturhuset i Haninge. Sannolikt kommer byggandet i kommunen upp liksom skogsfrågorna. Vi följer och bevakar utvecklingen i Hemfosa och försöker skydda skogen där och på andra platser. Välkomna till våra aktiviteter!